Skiltning

Skiltning:

Skilte i alle størrelser, typer, materialer og farvekombinationer.

Vores arbejde omfatter både indendørs og udendørs løsninger

 • Facadeskilte
 • Pyloner, skiltestandere og udhængsskilte
 • Informationstavler
 • Butiksskilte
 • Byggepladsskilte
 • A-Skilte
 • Parkeringsskilte
 • Sponsorskilte
 • LED skilte
 • Tavler

Ovenstående kan udføres med/på:

 • Plader – Alusandwich, opskummet PVC, træ, plast osv.
 • Udskåret bogstaver – i det samme ovenstående materialer
 • LED bogstaver og figure

Et skilt er et tegn i form af en tavle, plade, plakat eller lignende, der er forsynet med en påskrift eller symbol. Skilte bruges som information, dokumentation, reklame, signal eller andet, man ønsker at gøre andre opmærksomme på. Skilte tjener mange forskellige slags formål, men fælles for de fleste er, at de søger at give beskueren væsentlige oplysninger, som denne hurtigt kan aflæse og om nødvendigt reagere på

Naturbeskyttelseslovens (§ 21) regler om forbud mod reklameskiltning m.v. har til formål at beskytte de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for reklameskilte m.v. Der er dog en række undtagelser fra forbuddet, så borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder har en række muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv m.v. og kortvarige arrangementer. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i byerne.

Der er undtagelser fra forbuddet.

 • Virksomhedsreklamer, der opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet.
 • Skiltning om virksomheder og om salg af erhvervsgrunde, der opsættes i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde.
 • Skiltning om salg af erhvervsgrunde i områder, der i en kommuneplan er udlagt som erhvervsområde, men som endnu ikke er lokalplanlagt.
 • Mindre skilte, der opsættes højst 30 meter fra byer, med højest 3.000 indbyggere, regnet fra grænsen for den bymæssige bebyggelse, og som oplyser om lokale virksomheder i byen, jf. om afgrænsningen i § 9 i nedenstående bekendtgørelse.
 • Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed, når skiltet opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom.
 • Mindre skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt og grøntsager mv., når det er dyrket på den pågældende ejendom, der i sæsonen opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej.
 • Skiltning i forbindelse med trafiksikkerhedskampagner, godkendt af Rådet for Sikker Trafik.
 • Valgplakater, bannere og lignende, der opsættes i forbindelse med valg.
 • Skiltning til lokale arrangementer.
 • Skiltning til små enkeltstående arrangementer i det åbne land.
 • Skiltning til større arrangementer i det åbne land.

Firmainfo

Liga Sign & Wrapping Aps
Håndværkerbyen 22, 2670 Greve
CVR: 36920750
Betingelser

Kontaktinfo

Tlf: 30 114 114
E-mail: kontakt@ligasign.dk

Åbningstider

Man - tors:08.00 - 16.00
Fre:08.00 - 15.30
Lør - søn:lukket